Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Uw IMMOfotograaf van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Uw IMMOfotograaf zorg dragen voor uw gegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 augustus 2018.

Uw IMMOfotograaf

Uw IMMOfotograaf is enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Uw IMMOfotograaf. Anderzijds is Uw IMMOfotograaf ook als dienstenleverancier verwerker waarbij we mogelijks in aanraking komen met persoonsgebonden gegevens van onze klanten/prospecten. Als verwerker wordt in aanvulling op Uw IMMOfotograaf, een verwerkingsovereenkomst voorzien conform de wetgeving die door beide partijen nagelezen en getekend dient te worden.

Uw IMMOfotograaf zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.

Activiteiten van Uw IMMOfotograaf

Onze activiteit is specifiek gericht op fotografie, specifiek in de vastgoedsector en het immowezen.

Social media 

Uw IMMOfotograaf beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook en Instagram om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, enz.  U bent vrij om Uw IMMOfotograaf wel of niet te volgen via deze social media.

Nieuwsbrieven

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief via www.uwimmofotograaf.be, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Indien u dit doet dan worden uw contactgegevens (zie verder) opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Daarnaast worden uw contactgegevens opgenomen in ons mailplatform. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing, indien u specifiek wenst om uw contactgegegevens definitief te verwijderen kan u de aanvraag doormailen naar: Tineke@uwimmofotograaf.be

 

Website & Cookiebeleid

 

Uw IMMOfotograaf beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

1. Wat zijn cookies?

Uw IMMOfotograaf gebruikt op haar website(s) cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

Uw IMMOfotograaf gebruikt cookies om:

• Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; enz.
De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Uw IMMOfotograaf als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

Third party cookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Uw IMMOfotograaf diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

Embedded content

Ter ondersteuning van onze marketing- en andere mediactiviteiten wijst de site van het Uw IMMOfotograaf soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt “Uw IMMOfotograaf” u aan om de privacy policy van deze websites te controleren.

3. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Uw IMMOfotograaf websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten/leveranciers/partners enz. in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

• Bedrijf
Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
Naam
Voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Optioneel: Mobiel nummer

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

• Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze diensten, actuele topics en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
Marketingactiviteiten

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

• Persoonlijk/telefonisch/mail contact
Contactformulier op onze website
Contacten op netwerkevents
Social media

 

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Uw IMMOfotograaf.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Uw IMMOfotograaf. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
Uw IMMOfotograaf stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren.
Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Uw IMMOfotograaf. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U weet dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.

Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en wettelijke redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Uw IMMOfotograaf verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:
U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar tineke@uwimmofotograaf.be , per post naar Uw IMMOfotograaf, Passtraat 198 – 9100 Sint-Niklaas of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits steeds bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail:  commission@privacycommission.be.

https://www.privacycommission.be/nl/contact

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting, kopie van identiteitskaart en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten:

tineke@uwimmofotograaf.be